Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tyto zásady ochrany osobních údajů pro zákazníky COLORTECH, která vydala společnost Color Tech, s.r.o. IČ 26937387, se sídlem Brno-Tuřany Kaštanová 489/34 otevřeně deklarují naši vůli dodržovat, kontrolovat a vynucovat dodržování požadavků norem regulujících ochranu osobních údajů – zejména nařízení GDPR, a zároveň rozvíjet hodnoty založené na čestném jednání, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.

Níže uvedené postupy uplatňujeme v souvislosti s veškerými nabízenými produkty a službami.

 

Soukromí zákazníků bude vždy na prvním místě

Uvědomujeme si, jak důležité pro Vás je, jakým způsobem jsou využívány a sdíleny Vaše osobní údaje a informace. Zpracování osobních údajů a informací realizujeme v nezbytném rozsahu v souladu se zásadou minimalizace údajů.
Tento dokument vymezuje základní informace o tom, s jakým typem dat, informací a osobních údajů pracujeme a jaká bezpečností opatření uplatňujeme, abychom je bezpečně uchránili.

 

Základní informace ve vztahu ke zpracovávání Vašich osobních údajů

a) Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám. Předávání osobních údajů do zahraničí je vyloučeno.

b) Vaše osobní údaje zpracováváme samostatně, pro zpracování nevyužíváme služby jiného zpracovatele.

c) Veškeré osobní údaje zpracováváme na jednom místě s vysokým stupněm ochrany a zabezpečení.

d) V žádném případě nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů a neprovádíme rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování.

 

Zpracování Vašich osobních údajů

Informace a osobní údaje, které zpracováváme, závisí zejména na typu služby, kterou využíváte. Níže jsou uvedeny zákonné důvody pro zpracování, popis zpracovatelské činnosti, základní popis ochrany dat a Vašeho soukromí a informace o Vašich právech.

 

Zákonné důvody pro zpracování


Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytným předpokladem pro:

a) plnění smlouvy – identifikace příjemce plnění, sjednání času/místa/způsobu plnění, informace nutné pro změnu obsahu smlouvy (čl. 7 písm. b) nařízení GDPR);

b) plnění našich zákonných povinností Společnosti – jsme účetní jednotka a daňový subjekt a z tohoto důvodu uchováváme objednávky/smlouvy/doklady/faktury, které mohou obsahovat Vaše osobní údaje (čl. 7 písm. c) nařízení GDPR);

c) naplnění našich oprávněných zájmů – zejména přímý marketing, snaha o zdokonalování poskytovaných služeb a rozvíjení podnikatelské činnosti (čl. 7 písm. f) nařízení GDPR).

 

Popis činnosti

V rámci své činnosti s Vámi jako zákazníky uzavíráme kupní smlouvy, nájemní smlouvy nebo smlouvy o doplňkových službách. V souvislosti s obchodní spoluprací v oblasti dodávek zařízení či zboží, objednávek, servisní činnosti, správy a zabezpečení sítě dochází ke zpracování těchto údajů nebo údajů Vašich zástupců - kontaktních osob:
Jméno a příjmení
Adresa
IČ, DIČ
Tel. číslo
E-mailová adresa

Osobní údaje můžete zároveň poskytnout ještě před uzavřením konkrétní smlouvy v tzv. předsmluvní fázi, kdy dochází k tvorbě nabídky a jejímu přijetí. Oslovujete nás telefonicky, kontaktním formulářem na našich webových stránkách www.colortech.cz nebo e-mailovou zprávou. Přijetí a zpracování těchto osobních údajů směřuje výhradně k usnadnění komunikace a uzavření konkrétní smlouvy.

Jsme provozovatelé E-shopu. Na tomto E-shopu si jako budoucí zákazníci vytváříte uživatelský účet, prostřednictvím kterého uzavíráte kupní smlouvu v souladu s našimi obchodními podmínkami. Přímý marketing jako náš oprávněný zájem využíváme pouze v případě, že to jako uživatel E-shopu při registraci odsouhlasíte. Jelikož zpracování Vašich osobních údajů je minimální a vždy ze zákonného důvodu, nevyžadujeme souhlas se zpracováním osobních údajů. Při registraci uživatelského účtu, poskytujete tyto osobní údaje:
Jméno a příjmení
Adresa (Ulice, Město, PSČ)
Tel. číslo
E-mailová adresa

 

Nakládání s osobními údaji

Uzavřené smlouvy a související dokumentace obsahující Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našem obchodním a účetním oddělení. Tyto dokumenty slouží především pro účetní účely a pro plnění naších daňových povinností.

Vaše osobní údaje dále především užíváme k řádnému a včasnému plnění uzavřených smluv (usnadnění komunikace, rychlý kontakt, fakturace reklamace, odpovědnost za škodu apod.) a rovněž k naplnění našich oprávněných zájmů - pokračování v obchodní spolupráci nebo zvýšení kvality a úrovně stávajících služeb.

Osobní údaje z registrovaných E-shop účtů jsou automaticky přenášeny do našeho interního systému, který vytváří databázi E-hop zákazníků. Seznam všech zákazníků tvoří jednotnou databázi, která obsahuje pouze výše zmíněné kontaktní údaje. Přístup do těchto databází je omezený a zabezpečený.

Vytváříme taky samostatnou databázi dlužníků, ve které se mohou vyskytnout další osobní údaje, které souvisí např. se soudním vymáháním splnění povinnosti.

Nenakupujeme žádné externí databáze a nepředáváme své obchodní databáze třetím osobám. Zpracované osobní údaje jsou pravidelně aktualizovány.

 

Informace pro Vás

O rozsahu a účelu zpracování můžete být informováni doložkou ve smlouvě, v e-mailové zprávě, ústně při telefonické komunikaci nebo odkazem na tento dokument.

V případě, že oznámíte změnu relevantních osobních údajů, jsou tyto údaje v naší databázi bezodkladně změněny a nahrazované osobní údaje vymazány.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu:

a) trvání obchodní spolupráce nebo uplynutí promlčecí lhůty (minimálně po dobu 3 let)

b) plnění daňových povinností – úschova dokladů dle zákona o DPH (10 let)

c) závisí na Vaší vůli s námi dále spolupracovat a rozvíjet se (přímý marketing apod.)

 

Ochrana a zabezpečení

Naším záměrem je chránit Vaše osobní údaje a u nás uchovaná data v souladu s osvědčenými postupy pro ochranu informací. Neustále vylepšujeme a přijímáme nejmodernější technická, fyzická a administrativní ochranná opatření na pomoc při ochraně Vašich osobních informací, dat a shromažďovaných informací před jejich neoprávněným zneužitím.

Naše centrum je chráněno proti vstupu neoprávněných subjektů. Nepřetržitý dohled nad fyzickým přístupem obstarávají pracovníci technické podpory, kteří proaktivně řeší jakýkoliv neoprávněný zásah. Přístup je tedy možný pouze po důkladné autorizaci.

 

Cookies

Co tady najdete?

Tato webová stránka (dále jen „Web“), používá cookies a technologie obdobné cookies.

V tomto dokumentu se dozvíte, co to jsou cookies a jak je my, používáme.

Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky cookies vás může správce odlišit od jiných uživatelů Webu a účinněji si zaznamenat informace o vaší návštěvě a chování na webu. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči.

Soubory cookies je možné používat pro mnoho účelů jako jsou:

  • zajištění fungování základních funkcí webu
  • uložení preferovaného jazyka
  • analýza návštěvnosti s cílem vylepšování webu a
  • marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na stránkách

Jaké typy cookies používáme?

Zde se dozvíte, jaké typy cookies můžeme na stránkách používat. Konkrétní cookies, které aktuálně používáme, najdete v nastavení vašeho prohlížeče.

Základní (nutné) cookies

Základní cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby Web plnil své základní funkce a aby nám byl umožněn provoz tohoto Webu. Tyto cookies jsou automaticky umístěny na vašem počítači nebo jiném zařízení v okamžiku, kdy vstoupíte na Web, anebo provádíte některou z možných činností na Webu. Základní cookies nemůžete zakázat. Bez nich by Web nemohl správně fungovat.

Preferenční cookies

Preferenční cookies dovolují Webu zapamatovat si informace, které ovlivňují vzhled a chování Webu. Jedná se například o region, ve kterém se nacházíte, nebo preferovaný jazyk.

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení, pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Analytické cookies

Analytické cookies jsou používány zejména službou Google Analytics proto, abychom zjistili, jak Web využíváte.

Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání Webu s cílem zlepšovat fungování webu. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky budou přeneseny a uloženy na serverech společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Tato data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc. nebudou odeslány ani žádné jiné osobní údaje (např. email, jméno či telefonní číslo).

Více informací o tom, jak Google, Inc. používá analytické cookies, naleznete zde:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Marketingové cookies

Marketingové cookies jsou používány k mapování návštěvníků napříč webovými stránkami. Tyto soubory cookies slouží k zobrazení reklamy relevantní pro jednotlivé uživatele a jejich předání provozovatelům reklamy. Je proto hodnotná zejména pro cizí inzerenty. Pro tyto účely využíváme zejména služby Facebook a Google.

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Chcete změnit nastavení souborů cookies?

Pokud nechcete, abychom na vašem prohlížeči ukládali preferenční, analytické nebo marketingové cookies, můžete si tyto preference upravit ve vašem prohlížeči. Tím zabráníte sběru dat o vás. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:

Pokud chcete nastavení cookies změnit a nevíte si rady, můžete se nám také ozvat na e-mail colortech@colortech.cz.